Informatie

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht - in nauwe samenwerking met de school - bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

 

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van de ouders en de school: als het moeilijk wordt, kan je op het CLB terecht. Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met CLB Groeninge. U kan steeds rechtstreeks of via de school een beroep doen op het CLB als u dit nodig acht voor uw kind.

 

CLB Groeninge:

Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk
Vestiging in Zwevegem: Deerlijkstraat 133

tel. 056 24 97 00

Fax 056 24 97 01

e-mail: info@vclbgroeninge.be

website: www.vclbgroeninge.be

 

Contactpersoon: Caroline Deseyn

 

De contactpersoon maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze teamleden staan samen met de contactpersoon in voor de begeleiding van de scholen verbonden aan het team. Elk teamlid  neemt een domein van expertise op. Deze expertise kan ofwel consultatief, ofwel via rechtstreekse begeleiding van leerlingen of ondersteuning van de leerkrachten ingezet worden.

 

De teamsamenstelling ziet er als volgt uit:

Psycholoog/Pedagoog/

Psycho-pedagogisch werker

Maatschappelijk

werker

Verpleegkundige

Arts

Nele Lust

Angelique Demyttenaere

Christa Vercruysse

Ingrid Deckx

Nathalie Ledoux

Karen Folens

Claire Vanbruaene

Nancy Yde

Caroline Deseyn

 

Sylvie Ovyn

 

Barbara Baeté

 

 

 

Justien Meersseman

 

 

 

Myriam Vanneste

 

 

 

Katrien D’Haene

 

 

 

Véronique Van Coillie

 

 

 

 

De recentste namen van de CLB-medewerkers vind je terug op “www.vclbgroeninge.be” onder de rubriek “Scholen”.

In de schoolbrochure/infobrochure vind je nog extra uitleg over het CLB.